Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Health Information in Creole / Enfòmasyon Sou Sante an Kreyòl

Kisa Maladi Sist Oubyen Kist la ye?

Maladi Kist se yon gwosè abnòmal ki gen likid oubyen yon sibstans semi solid ki kapab bay ou gwo doulè. 


Sa se enfòmasyon sèlman, li pa yon dyagnosis. Tanpri, ale swiv doktè ou, si gen prolbèm e bezwen plis enfòmasyon sou sante ou.

Maladi Sist/Kist Nan Ovè

Kist Nan Ovè se yon Mas ki al fòme nan ekstremite tronp de falonp yon fi, epi ki lye ak Iteris li.


 Sa se enfòmasyon sèlman, li pa yon dyagnosis. Tanpri, ale swiv doktè ou, si gen prolbèm e bezwen plis enfòmasyon sou sante ou.